Klasa                                                                   Wychowawca klasy

 

T E C H N I K U M

 

4 tr technik robót wykończeniowych w budownictwie - mgr Bernadetta Osolińska

 

1 tb technik budownictwa                                            - mgr Henryka Bilska-Mroczka

2 tb technik budiwnicwa                                              - mgr inż. Leszek Gil
3 tbP technik budownictwa                                         - mgr Agnieszka Mroczko
3 tbG technik budownictwa                                         - mgr Dorota Paśko-Szmigielska

1 te technik ekonomista                                              - mgr Henryka Bilska-Mroczka
2 te technik ekonomista                                              - mgr inż. Leszek Gil
3 teP technik ekonomista                                            - mgr Janina Nurkowska
3 teG technik ekonomista                                           - mgr Dorota Maciąg
4 te technk ekonomista                                               - mgr Elżbieta Jadach
 
1 ti technik informatyk                                               - mgr Bożena Kaczmarczyk
2 ti technik informatyk                                               - mgr Halina Kłysz
3 tlP technik informatyk                                             - mgr Iwona Szczepańska
3 tiG technik informatyk                                             - mgr Elżbieta Klimaszewska
4 ti technik informatyk                                                - mgr Karolina Pukalska-Pukała

 

1 tl 1 technik logistyk                                                - mgr Agnieszka Świrska
1 tl 2 technik logistyk                                                - mgr Marzena Kasperczyk
2 tl 1 technik logistyk                                                - mgr Małgorzata Górska
2 tl 2 technik logistyk                                                - mgr Justyna Hoffman-Ciszak
3 tlP technik logistyk                                                 - mgr Małgorzata Ziółkowska
3 tlG 1 technik logistyk                                              - mgr Marek Pawluczuk
3 tlG 2 technik logistyk                                              - mgr Wojciech Chrząstowski
4 tl technik logistyk                                                    - mgr Katarzyna Świerzewicz

 

2 tm technik mechanik                                              - mgr inż. Mieczysław Nurkowski

3 tmG technik mechanik                                           - mgr Waldemar Oleszczuk

 

1 ts technik pojazdów samochodowych                   - mgr Katarzyna Zalewska
2 ts technik pojazdów samochodowych                   - mgr inż. Mieczysław Nurkowski
3 tsP technik pojazdów samochodowych                 - mgr Agnieszka Mroczko
3 tsG technik pojazdów samochodowych                - mgr Waldemar Oleszczuk
4 ts technik pojazdów samochodowych                   - mgr Bernadetta Osolińska

 

B R A N Ż O W A  S Z K O Ł A  I  S T O P N I A

 

1 m mechanik pojazdów samochodowych             - mgr Grzegorz Bocheński
2 m mechanik pojazdów samochodowych             - mgr Anna Piecyk-Mizgała
3 mP mechanik pojazdów samochodowych           - mgr Joanna Lubecka
3 mG mechanik pojazdów samochodowych           - mgr Dawid Pukalski-Pukała


1 w wielozawodowa                                                - mgr Barbara Przyszlak
2 w wielozawodowa                                                - mgr Anna Dębicka
3 wP wielozawodowa                                              - mgr Beata Dąbrowska
3 wG wielozawodowa                                              - mgr Dawid Pukalski-Pukała