LP KLASA MIESIĄC CZAS PRAKTYKI ILOŚĆ TYGODNI
 1. II tb Styczeń - Luty 2018r. 29.01.2018-23.02.2018 4 tyg.
 2. II th Styczeń - Luty 2018r. 29.01.2018-23.02.2018 4 tyg.
 3. III ts Styczeń - Luty 2018r. 29.01.2018-23.02.2018 4 tyg.
 4. III tl Styczeń - Luty 2018r. 05.02.2018-02.03.2018 4 tyg.
 5. II te Styczeń - Luty 2018r. 05.02.2018-02.03.2018 4 tyg.
 6. III ti Styczeń - Luty 2018r. 05.02.2018-02.03.2018 4 tyg.

 

 

Uwaga:

1. Praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy, umożliwiających realizację programu, praktyki zawodowej, po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły.

2. W ostatnim dniu praktyki zawodowej odbywa się jej zaliczenie przed komisją powołaną w zakładzie pracy.

3. Kompletną dokumentację praktyki należy złożyć u wicedyrektora ds. kształcenia praktycznego w terminie do 3 dni po egzaminie.

4. Zaliczenie praktyki i ocenę z egzaminu praktyki zatwierdza wicedyrektor ds. kształcenia praktycznego.

5. Zasady organizacji praktyki zawodowej reguluje Regulamin praktyki zawodowej, dostępny w bibliotece szkolnej.

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo