LP KLASA MIESIĄC TERMIN PRAKTYKI ILOŚĆ TYGODNI
 1. III tb P Maj 2022 r. 04.05 – 31.05.2022 r. 4 tyg.
 2. III tb G Październik 2021 r. 04.10 – 29.10.2021 r. 4 tyg.
 3. III te P Listopad – Grudzień 2021 r. 15.11 – 10.12.2021 r. 4 tyg.
 4.  III te G Październik 2021 r. 04.10 – 29.10.2021 r. 4 tyg.
 5.  III ti P Marzec – Kwiecień 2022 r. 14.03 – 08.04.2022 r. 4 tyg.
 6.  III ti G Luty – Marzec 2022 r. 14.02 – 11.03.2022 r. 4 tyg.
 7.  III tl P Maj 2022 r. 04.05 – 31.05.2022 r. 4 tyg.
 8.  III tl 1 G Listopad – Grudzień 2021 r. 15.11 – 10.12.2021 r. 4 tyg.
 9.  III tl G 2 Luty – Marzec 2022 r. 14.02 – 11.03.2022 r. 4 tyg.
 10.  III tm G Maj 2022 r. 04.05 – 31.05.2022 r. 4 tyg.
 11.  III ts P Maj 2022 r. 04.05 – 31.05.2022 r. 4 tyg.
 12.  III ts G Maj 2022 r. 04.05 – 31.05.2022 r. 4 tyg.
 

 

Uwaga:

1. Praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy, umożliwiających realizację programu, praktyki zawodowej, po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły.

2. W ostatnim dniu praktyki zawodowej odbywa się jej zaliczenie przed komisją powołaną w zakładzie pracy.

3. Kompletną dokumentację praktyki należy złożyć u wicedyrektora ds. kształcenia praktycznego w terminie do 3 dni po egzaminie.

4. Zaliczenie praktyki i ocenę z egzaminu praktyki zatwierdza wicedyrektor ds. kształcenia praktycznego.

5. Zasady organizacji praktyki zawodowej reguluje Regulamin praktyki zawodowej, dostępny w bibliotece szkolnej.