LP KLASA MIESIĄC TERMIN PRAKTYKI ILOŚĆ TYGODNI
 1. III tb Maj 2023 r. 04.05 – 31.05.2023 r. 4 tyg.
2.  IV tb P Maj 2023 r. 04.05 – 31.05.2023 r. 4 tyg.
3.  III te Maj 2023 r. 04.05 – 31.05.2023 r. 4 tyg.
4.  IV te P Luty – Marzec 2023 r. 27.02 – 26.03.2023 r. 4 tyg.
5.  III ti Maj 2023 r. 04.05 – 31.05.2023 r. 4 tyg.
6.  IV ti P Luty – Marzec 2023 r. 27.02 – 26.03.2023 r. 4 tyg.
7.  III tl 1 Maj 2023 r. 04.05 – 31.05.2023 r. 4 tyg.
8.  III tl 2 Luty – Marzec 2023 r. 27.02 – 26.03.2023 r. 4 tyg.
9.  IV tl P Listopad - Grudzień 2023 r. 21.11 – 16.12.2022 r. 4 tyg.
10.  III tm Maj 2023 r. 04.05 – 31.05.2023 r. 4 tyg.
11.  III ts Maj 2023 r. 04.05 – 31.05.2023 r. 4 tyg.
12.  IV ts P Maj 2023 r. 04.05 – 31.05.2023 r. 4 tyg.
  1. Praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy, umożliwiających realizację programu, praktyki zawodowej, po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły.
  1. W ostatnim dniu praktyki       zawodowej odbywa się jej zaliczenie przed komisją powołaną w zakładzie pracy.
  1. Kompletną dokumentację praktyki należy złożyć u wicedyrektora ds. kształcenia praktycznego w terminie do 3 dni po egzaminie.
  1. Zaliczenie praktyki i ocenę z egzaminu praktyki zatwierdza wicedyrektor ds. kształcenia praktycznego.
  1. Zasady organizacji praktyki zawodowej reguluje Regulamin praktyki zawodowej, dostępny w bibliotece szkolnej.
  1. Plan praktyk zawodowych może ulec zmianie.