Przewodniczący S.U. – Dominika Bielak - IIte       

Z-ca przewodniczącego S.U. – Konrad Kurzawa - IItb

Sekretarz S.U. – Wiktoria Wójcik - Itl

Skarbnik S.U.– Zuzanna Cisek - Ite

 

Opiekunowie:

Daniela Symonowicz

Agnieszka Mroczko