Przewodniczący S.U. – Szymon Buras - IIItsm       

Z-ca przewodniczącego S.U. – Filip Statkiewicz - IItri

Sekretarz S.U. – Kinga Kubas - IIte

Skarbnik S.U.– Roksana Jakubowska - IIte

Członkowie:        

  1. Dominika Bielak - IIIte
  2. Beata Pilarska - IIIte
  3. Nikodem Kubiak - Ite
  4. Patryk Janda - IImps
  5. Piotr Oszust - IImps
  6. Norbert Gryf - Iti

 

Opiekunowie:

Agnieszka Mroczko