Przewodniczący S.U. – Łukasz Góral - IItsr

Z-ca przewodniczącego S.U. – Gabriela Onyszkiewicz - IteG

Sekretarz S.U. – Kinga Kubas - IIIte

Skarbnik S.U.– Hubert Jucha - ItlG2

Członkowie:        

  1. Nikola Witt - IteP
  2. Szymon Hrycak - ItbsP
  3. Marta Mularczyk - ItlP
  4. Norbert Gryf - IIti

 

Opiekunowie:

Agnieszka Mroczko