Szanowni Państwo

 

W związku z trwającym w naszej szkole strajkiem nauczycieli informuję Państwa, co ma miejsce:

1.  Na dzień 15 kwietnia br. wyznaczyłem termin zakończenia klasyfikacji rocznej (wystawiania ocen przez nauczycieli) w klasyfikacji rocznej uczniów klas czwartych Technikum.

2. Na dzień 16 kwietnia br. wyznaczyłem termin zebrania Rady Pedagogicznej w celu dokonania klasyfikacji (zatwierdzenia wystawionych ocen przez Radę Pedagogiczną) rocznej i końcowej uczniów klas maturalnych tj. klasyfikacji, która warunkuje ukończenie szkoły.

3.  Ze względu na kontynuowany strajk nauczycieli, nauczyciele, którzy uczestniczą w strajku nie wystawili ocen klasyfikacji rocznej oraz nie uczestniczyli w zebraniu Rady Pedagogicznej.

W związku z tym:

  –  klasyfikacja roczna nie została przeprowadzona ze wszystkich przedmiotów,

  –  nie odbyło się również zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji.

4. Ostateczny termin przeprowadzenia klasyfikacji rocznej przez nauczycieli oraz ostateczny termin przeprowadzenia zebrania Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji upływa z dniem 25-26 kwietnia 2019 r.

5. Zgodnie z organizacją br. szkolnego na dzień 26 kwietnia br. został wyznaczony termin zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych tj. w klasach czwartych Technikum.

6. W przypadku, gdy do 26 kwietnia br. nie nastąpi wystawienie ocen oraz nie odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji, uczniowie klas czwartych Technikum nie ukończą szkoły oraz nie będą posiadali możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego. Będą mogli natomiast przystąpić do egzaminu zawodowego.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

 

 

Robert Kozuń           

Dyrektor CKZiU w Strzelinie

About Author

Leave Comment