LP KLASA MIESIĄC CZAS PRAKTYKI ILOŚĆ TYGODNI
 1. II te Luty – Marzec 2019r. 11.02.2019-08.03.2019 4 tyg.
 2. III ti Luty – Marzec 2019r. 11.02.2019-08.03.2019 4 tyg.
 3. III tl Luty – Marzec 2019r. 11.02.2019-08.03.2019 4 tyg.
 4. III tm Luty – Marzec 2019r. 18.02.2019-15.03.2019 4 tyg.
 5. III ts Luty – Marzec 2019r. 18.02.2019-15.03.2019 4 tyg.

 

 

Uwaga:

1. Praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy, umożliwiających realizację programu, praktyki zawodowej, po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły.

2. W ostatnim dniu praktyki zawodowej odbywa się jej zaliczenie przed komisją powołaną w zakładzie pracy.

3. Kompletną dokumentację praktyki należy złożyć u wicedyrektora ds. kształcenia praktycznego w terminie do 3 dni po egzaminie.

4. Zaliczenie praktyki i ocenę z egzaminu praktyki zatwierdza wicedyrektor ds. kształcenia praktycznego.

5. Zasady organizacji praktyki zawodowej reguluje Regulamin praktyki zawodowej, dostępny w bibliotece szkolnej.

About Author

Leave Comment