LP KLASA MIESIĄC CZAS PRAKTYKI ILOŚĆ TYGODNI
 1. II te Styczeń – Luty 2020r. 13.01.2020-07.02.2020 4 tyg.
 2. III tl Styczeń – Luty 2020r. 13.01.2020-07.02.2020 4 tyg.
 3. III ts Marzec 2020r. 02.03.2020-27.03.2020 4 tyg.
 4. III tr Marzec 2020r. 02.03.2020-27.03.2020 4 tyg.
 5. III ti Marzec 2020r. 02.03.2020-27.03.2020 4 tyg.

 

 

Uwaga:

1. Praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy, umożliwiających realizację programu, praktyki zawodowej, po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły.

2. W ostatnim dniu praktyki zawodowej odbywa się jej zaliczenie przed komisją powołaną w zakładzie pracy.

3. Kompletną dokumentację praktyki należy złożyć u wicedyrektora ds. kształcenia praktycznego w terminie do 3 dni po egzaminie.

4. Zaliczenie praktyki i ocenę z egzaminu praktyki zatwierdza wicedyrektor ds. kształcenia praktycznego.

5. Zasady organizacji praktyki zawodowej reguluje Regulamin praktyki zawodowej, dostępny w bibliotece szkolnej.

About Author

Leave Comment