LP KLASA MIESIĄC TERMIN PRAKTYKI ILOŚĆ TYGODNI
 1. II tb G Maj 2021r. 06.05.2021 – 02.06.2021 4 tyg.
2.  II te G Maj 2021r. 06.05.2021 – 02.06.2021 4 tyg.
3.  II ti G Maj 2021r. 06.05.2021 – 02.06.2021 4 tyg.
4.  II tl 1 G Marzec 2021r. 01.03.2021 – 26.03.2021 4 tyg.
5.  II tl G 2 Maj 2021r. 06.05.2021 – 02.06.2021 4 tyg.
6.  II tm G Marzec 2021r. 01.03.2021 – 26.03.2021 4 tyg.
7.  II ts G Marzec 2021r. 01.03.2021 – 26.03.2021 4 tyg.
8.  III ti Marzec 2021r. 01.03.2021 – 26.03.2021 4 tyg.
9.  III tl Luty 2021r. 01.02.2021 – 26.02.2021 4 tyg.
10.  III ts Maj 2021r. 06.05.2021 – 02.06.2021 4 tyg.
11.  III trw Maj 2021r. 06.05.2021 – 02.06.2021 4 tyg.

 

Uwaga:

1. Praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy, umożliwiających realizację programu, praktyki zawodowej, po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły.

2. W ostatnim dniu praktyki zawodowej odbywa się jej zaliczenie przed komisją powołaną w zakładzie pracy.

3. Kompletną dokumentację praktyki należy złożyć u wicedyrektora ds. kształcenia praktycznego w terminie do 3 dni po egzaminie.

4. Zaliczenie praktyki i ocenę z egzaminu praktyki zatwierdza wicedyrektor ds. kształcenia praktycznego.

5. Zasady organizacji praktyki zawodowej reguluje Regulamin praktyki zawodowej, dostępny w bibliotece szkolnej.

About Author

Leave Comment