Rok szkolny 2022/2023.

Lp.KLASAMIESIĄCTERMIN PRAKTYKIILOŚĆ TYGODNI PRAKTYKI

 1III tbMaj 2023 r.04.05 – 31.05.2023 r.4 tyg.
 2IV tb PMaj 2023 r.04.05 – 31.05.2023 r.4 tyg.
 3III teMaj 2023 r.04.05 – 31.05.2023 r.4 tyg.
 4IV te PLuty – Marzec 2023 r.27.02 – 26.03.2023 r.4 tyg.
 5III tiMaj 2023 r.04.05 – 31.05.2023 r.4 tyg.
 6IV ti PLuty – Marzec 2023 r.27.02 – 26.03.2023 r.4 tyg.
 7III tl 1Maj 2023 r.04.05 – 31.05.2023 r.4 tyg.
 8III tl 2Luty – Marzec 2023 r.27.02 – 26.03.2023 r.4 tyg.
 9IV tl PListopad – Grudzień 2023 r.21.11 – 16.12.2022 r.4 tyg.
 10III tmMaj 2023 r.04.05 – 31.05.2023 r.4 tyg.
 11III tsMaj 2023 r.04.05 – 31.05.2023 r.4 tyg.
 12IV ts PMaj 2023 r.04.05 – 31.05.2023 r.4 tyg.
  1. Praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy, umożliwiających realizację programu, praktyki zawodowej, po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły.
  1. W ostatnim dniu praktyki  zawodowej odbywa się jej zaliczenie przed komisją powołaną w zakładzie pracy.
  1. Kompletną dokumentację praktyki należy złożyć u wicedyrektora ds. kształcenia praktycznego w terminie do 3 dni po egzaminie.
  1. Zaliczenie praktyki i ocenę z egzaminu praktyki zatwierdza wicedyrektor ds. kształcenia praktycznego.
  1. Zasady organizacji praktyki zawodowej reguluje  Regulamin praktyki zawodowej, dostępny w bibliotece szkolnej.
  1. Plan praktyk zawodowych może ulec zmianie.