LP

KLASA

MIESIĄC

CZAS PRAKTYKI

ILOŚĆ TYGODNI

 1.

II tb

Kwiecień 2016r.

04.04.2016-29.04.2016r

4 tyg.

2. 

III ts

Kwiecień 2016r.

04.04.2016-29.04.2016r

4 tyg.

 3.

III tl

Listopad 2015r.

02.11.2015-27.11.2015r

4 tyg.

 4.

II te

Listopad – Grudzień 2015r.

23.11.2015-18.12.2015r

4 tyg.

 

5.

III ti

Luty – Marzec 2016r.

15.02.2016-11.03.2016r

4 tyg.

 

 

Uwaga:

1. Praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy, umożliwiających realizację programu, praktyki zawodowej, po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły,

2. W ostatnim dniu praktyki  zawodowej odbywa się jej zaliczenie przed komisją powołaną w zakładzie pracy.

3. Kompletną dokumentację praktyki należy złożyć u wicedyrektora ds. kształcenia praktycznego w terminie do 3 dni po egzaminie.

4. Zaliczenie praktyki i ocenę z egzaminu praktyki zatwierdza wicedyrektor ds. kształcenia praktycznego.

5. Zasady organizacji praktyki zawodowej reguluje  Regulamin praktyki zawodowej, dostępny w bibliotece szkolnej.

About Author

Leave Comment