DSC 0481

 

Lowara i Centrum – partnerstwo dla przyszłości

 

       Klasa patronacka w zawodzie technik mechanik, pierwsza w powiecie strzelińskim, powstaje w Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie. To odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców poszukujących kompetentnych i wykwalifikowanych techników mechaników. Klasa pierwsza rozpocznie działalność już od 1 września 2016 roku.

       W miniony piątek, 15 stycznia 2016 r., w auli CKZiU w Strzelinie podpisano uroczyście list intencyjny w sprawie objęcia przez firmę Lowara Vogel Sp. z o. o. wchodzącej w skład podstrefy Strzelin WSSE Invest-Park patronatu nad klasą Technikum w zawodzie technik mechanik w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. Dokument podpisali: starosta strzeliński Marek Warcholiński, dyrektor CKZiU Robert Kozuń oraz z ramienia firmy Lowara Vogel sp. z o. o. dyrektor Paolo Bortolotto, prezes WSSE Invest-Park Tomasz Jakacki, burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk, p.o. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Engel. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli ponadto z firmy Lowara Vogel: Mariusz Cieślukowski, Aleksandra Skoczylas; z Invest-Park Marta Wróbel, inspektor ds. oświaty gminnej Mirosława Czujewicz, powiatowy inspektor oświaty Małgorzata Stachowiak, przedstawiciele lokalnych mediów, dyrekcja CKZiU w Strzelinie, nauczyciele przedmiotów mechanicznych w naszej Szkole oraz zaproszeni nauczyciele.
Podpisanie listu intencyjnego poprzedziły wystąpienia uczestników spotkania na temat nowego modelu kształcenia zawodowego oraz nowej inicjatywy – klasy patronackiej.

DSC 0481

Rozpoczęcie uroczystości podpisania listu intecyjnego przez dyrektora CKZiU w Strzelinie Roberta Kozunia

       Data 15 stycznia 2016 r. otwiera nowy rozdział w historii Technikum w Strzelinie ze względu na pozyskanie do współpracy atrakcyjnego partnera – nowoczesnej, prężnie rozwijającej się firmy o zasięgu międzynarodowym – Lowara Vogel Sp. z o.o. działającej na naszym lokalnym rynku od 2006 roku w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ta partnerska inicjatywa zapowiada korzyści obopólne – gdyż Lowara Vogel, co podkreślił w swoim wystąpieniu prezes WSSE Invest-Park Tomasz Jakacki, poszukuje pracowników dobrze wykwalifikowanych. Dzięki środkom unijnym dla WSSE będzie możliwe konkretne wsparcie edukacji zawodowej. Ponadto, zauważył prezes Jakacki, nieocenione będzie dzielenie się inicjatywami i doświadczeniem. Wyraził też zadowolenie z faktu, że nasza Szkoła podjęła inicjatywę utworzenia klasy patronackiej. Cenna była również ze strony prezesa deklaracja pomocy i wsparcia dla Technikum w Strzelinie.

DSC 0471

Wystąpienie prezesa WSSE Invest-Park Pana Tomasza Jakackiego

       Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, Robert Kozuń, na wstępie spotkania przybliżył historię kształcenia w branży mechanicznej w naszej Szkole i zaznaczył, że to właśnie kształcenie mechaniczne i kształcenia samochodowe tworzą zręby kształcenia zawodowego Technikum i ZSZ w Strzelinie. Dzisiaj, po czterech latach (ostatni absolwenci tego kierunku ukończyli szkołę w 2012 r.), przystępujemy do reaktywowania kierunku technik mechanik, jednak w nowych okolicznościach – zauważył dyrektor R. Kozuń: zmienia się podstawa programowa kształcenia zawodowego, powstają nowoczesne technologie, maszyny i urządzenia oraz rosną oczekiwania pracodawców. Szkoła jako resort budżetowy nie dogoni techniki, ale zapewni na wysokim poziomie teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Część praktyczna kształcenia będzie się odbywać w szkole, natomiast kształcenie na urządzeniach specjalistycznych w zakładzie pracy. Ideał to model kształcenia dualnego, z którym mieli okazję zapoznać się przedstawiciele naszej Szkoły w czasie wizyt studyjnych i do którego dążymy – podkreślił dyrektor Kozuń. O zmianach w kształceniu zawodowym wynikających z polityki oświatowej państwa mówił długoletni wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego Wiesław Zając. Baza naszej Szkoły pozwala na kontynuowanie kształcenia w kierunku technik mechanik i zdobycie szeroko profilowanego zawodu pod kątem zatrudnienia w zakładach pracy powiatu strzelińskiego i nie tylko.

        Zadowolenia ze współpracy nie krył dyrektor Paolo Bortolotto, który zaprezentował profil firmy Xylem (znanej w Polsce jako Lowara Vogel Sp. z o.o) i podziękował dyrektorowi Robertowi Kozuniowi za to, że Technikum w Strzelinie odpowiedziało na zapotrzebowanie kształcenia kadry zawodowej i specjalistów z zakresu nowoczesnej obsługi maszyn w technologii CNC.

DSC 0428

Wystąpienie dyrektora Firmy Lowara Vogel Sp. z o.o. Pana Paolo Bortolotto

       Pomysł kształcenia młodzieży w zawodzie technik mechanik w klasie patronackiej spotkał się z aprobatą ze strony Powiatowego Urzędu Pracy. O ważnej roli kształcenia zawodowego młodzieży w dobie rozwijających się nowoczesnych technologii mówiła p. o. dyrektor PUP w Strzelinie Iwona Engel, zwracając uwagę na problem bezrobocia (również wśród absolwentów różnych szkół).

DSC 0495

Podpisanie listu intencyjnego (od lewej siedzą: Robert Kozuń, Marek Warcholiński, Paolo Bortolotto)

DSC 0507 

Podpisanie listu intencyjnego (od lewej siedzą:Tomasz Jakacki, Dorota Pawnuk, Iwona Engel)

       Klasa patronacka Technikum w Strzelinie to, w opinii włodarzy naszego miasta i powiatu, w kontekście wskaźników bezrobocia, szczególnie cenna inicjatywa. Słowa uznania dla dyrektora Centrum wyraził starosta strzeliński Marek Warcholiński, podkreślając, że w perspektywie czasu z pewnością przyniesie ona oczekiwane efekty. W podobnym tonie wypowiedziała się burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk nie kryjąc zadowolona z efektów tej współpracy.
Pozostaje mieć nadzieję, że absolwenci naszej Szkoły w zawodzie technik mechanik w perspektywie czasu będą mieli nie tylko gwarancję zatrudnienia, ale również szansę na rozwój w firmie o międzynarodowym zasięgu.

DSC 0521

Zdjęcie pamiątkowe (od lewej stoją: Marek Warcholiński, Tomasz Jakacki, Robert Kozuń, Dorota Pawnuk, Paolo Bortolotto, Iwona Engel)

 

Beata Dąbrowska

About Author

Leave Comment