Lp.

Nazwa kursu / symbol.

Forma kształcenia.

Kwalifikacja z zawodu.

Ilość  semestrów/

lat nauki.

Podbudowa.

1.

Sporządzanie kosztorysów                              i przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

B.30.

zaoczna

Technik budownictwa

2 semestry,

 1 rok,

Wszystkie typy szkół.

2.

Prowadzenie rachunkowości.

A.36.

zaoczna

Technik ekonomista.

3 semestry,

 1,5 roku,

Wszystkie typy szkół.

3.

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

E.12.

zaoczna

Technik informatyk.

2 semestry,

 1 rok,

Wszystkie typy szkół.

4.

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

E.13

zaoczna

Technik informatyk.

2 semestry,

 1 rok,

Wszystkie typy szkół.

5.

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

E.14.

zaoczna

Technik informatyk.

2 semestry,

 1 rok,

Wszystkie typy szkół.

6.

Świadczenie usług opiekuńczych.

zaoczna

Opiekunka środowiskowa.

2 semestry,

 1 rok,

Wszystkie typy szkół.

About Author

Leave Comment