BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

Zawód: MECHANIK-MONTER MASZYN I URZADZEŃ

__________________________________________________________________________________

Cele kształcenia w zawodzie:

dokonywanie montażu maszyn i urządzeń, obsługiwanie i konserwowanie maszyn i urządzeń, instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń.

__________________________________________________________________________________

 

Nauka tego zawodu opiera się na następującej kwalifikacji:

 • Þ     Kwalifikacja MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

Po  zdaniu egzaminu i ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację zawodową. Świadectwo to jest pełnoprawnym państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

                           Świadectwo potwierdzające kwalifikację zawodową

               wydaje państwowa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.

________________________________________________________________________________

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 • ®     Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • ®     Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • ®     Język obcy ukierunkowany zawodowo.

_________________________________________________________________________________

Kwalifikacja

Efekty kształcenia kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń:

 • ®     Montaż maszyn i urządzeń.
 • ®     Obsługa maszyn i urządzeń.

__________________________________________________________________________________

 

Nauka zawodu realizowana jest w szkolnych gabinetach przedmiotowych i specjalistycznych pracowniach zajęć praktycznych.

Zajęcia teoretyczne zawodowe i zajęcia praktyczne realizowane są w gabinetach i pracowniach:

®     gabinet podstaw konstrukcji maszyn,

®     gabinet rysunku technicznego,

®     gabinet technologii mechanicznej i materiałoznawstwa,

®     pracownia obróbki ręcznej i maszynowej,

®     pracownia pomiarów technicznych,

®     pracownia obróbki plastycznej i cieplej,

®     pracownia spawalnictwa,

®     pracownia obróbki skrawaniem,

®     pracownia automatyki,

®     pracownia programowania maszyn sterowanych numerycznie (CNC),

®     pracownia obróbki maszynami sterowanymi numerycznie (CNC).

Gabinety przedmiotowe i pracownie wyposażone są w nowoczesne urządzenia i przyrządy m.in. :

 • ®     suwmiarki z odczytem elektronicznym,
 • ®     głębokościomierze i wysokościomierze suwmiarkowe,
 • ®     mikrometry z odczytem elektronicznym,
 • ®     mikroskopy pomiarowe,
 • ®     przyrządy do pomiaru chropowatości, twardościomierze, wzorce gwintów,
 • ®     spawarki inwertorowe, półautomaty spawalnicze MIG/MAG oraz półautomaty spawalnicze MIG/MAG na technologii inwentorowej,
 • ®     tokarki uniwersalne wyposażone w elektroniczne urządzenia pomiarowe,
 • ®     frezarki uniwersalne wyposażone w elektroniczne urządzenia pomiarowe,
 • ®     szlifierka do płaszczyzn,
 • ®     stanowiska komputerowe do wykonywania rysunków w systemie CAD/CAM, solidEge
 • ®     stanowiska komputerowe do nauki programowania programowania maszyn sterowanych numerycznie (CNC),
 • ®     tokarkę sterowaną numerycznie (CNC),
 • ®     frezarkę sterowaną numerycznie (CNC),
 • ®     stanowiska automatyki – montażu i obsługi układów elektropneumatycznych,
 • ®     stanowiska automatyki – montażu i obsługi układów elektrohydraulicznych.

__________________________________________________________________________________

Dodatkowe kształcenie w zawodzie obejmuje:

 • ®     wycieczki zawodoznawcze do zakładów produkcyjnych firmy Toyota w Jelczu-Laskowicach i Wałbrzychu, Ronal w Jelczu-Laskowicach i Wałbrzychu, Xylem – Lowara Vogel Polska, Südzcuker Polska S.A. Zakład Produkcyjny „Cukrownia Strzelin”;
 • ®     bezpłatne kursy nadające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia (uprawnienia spawacza, operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych, operatora koparko-ładowarki, obsługi programu AutoCad itp.);

w/w formy zajęć realizowane są w okresie realizacji projektów z udziałem środków finansowych UE i Starostwa Powiatowego w Strzelinie;

_____________________________________________________________________________

About Author

Leave Comment