BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

Zawód: MECHANIK MOTOCYKLOWY

__________________________________________________________________________________

Cele kształcenia w zawodzie:

diagnozowanie pojazdów motocyklowych, obsługiwanie i naprawianie pojazdów motocyklowych.

__________________________________________________________________________________

Nauka tego zawodu opiera się na następującej kwalifikacji:

 • Þ     Kwalifikacja MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych.

Po zdaniu egzaminu i ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację zawodową. Świadectwo to jest pełnoprawnym państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

                           Świadectwo potwierdzające kwalifikację zawodową

               wydaje państwowa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.

__________________________________________________________________________________

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 • ®     Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • ®     Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • ®     Język obcy ukierunkowany zawodowo.

__________________________________________________________________________________

Kwalifikacja

Efekty kształcenia kwalifikacji MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych:

 • ®     Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych.
 • ®     Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych.

__________________________________________________________________________________

Nauka zawodu realizowana jest w gabinetach przedmiotowych i specjalistycznych pracowniach zajęć praktycznych.

Zajęcia teoretyczne zawodowe i zajęcia praktyczne realizowane są w gabinetach i pracowniach:

®      gabinet podstaw konstrukcji maszyn,

®      gabinet rysunku technicznego,

®      gabinet technologii mechanicznej i materiałoznawstwa,

®      gabinet budowy pojazdów,

®      pracownia budowy i eksploatacji pojazdów,

®      pracownia podwozi pojazdów,

®      pracownia diagnostyki,

®      pracownia budowy silników pojazdów,

®      pracownia mechatroniki,

®      pracownia elektrotechniki i elektroniki,

®      pracowni motocyklowej,

         ®      stacja kontroli pojazdów,

         ®      pracownia obróbki ręcznej i maszynowej,

®      pracownia pomiarów technicznych,

®      pracownia obróbki plastycznej i cieplej,

®      pracownia spawalnictwa,

®      pracownia obróbki skrawaniem,

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach ćwiczeń praktycznych warsztatów szkolnych. Uczniowie w trakcie kształcenia zawodowego zdobywają kwalifikacje zawodowe w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne.

__________________________________________________________________________________

Gabinety przedmiotowe i pracownie ćwiczeń praktycznych wyposażone są w:

 • ®      motocykle enduro i turystyczne wraz z podnośnikami i oprzyrządowaniem do napraw,
 • ®     nowoczesne urządzenia i przyrządy do diagnostyki i naprawy tj.: urządzenia do diagnostyki komputerów pokładowych pojazdów samochodowych KTS firmy Bosh, montażownica i wyważarka do kół firmy Bosh, linia diagnostyki podwozia samochodu firmy Maha, analizatory spalin, dymomierze, panele edukacyjne z układami hamulcowymi, układami ABS / ASR, oświetleniem pojazdów samochodowych, aktoryką systemów samochodowych, sensoryką systemów samochodowych, układy zapłonowe pojazdów, podstawami elektroniki i elektrotechniki pojazdowej, systemy poduszek powietrznych SRS, zespół napędowy silnika ZI sekwencyjny wielopunktowy wtrysk paliwa, wyważarka i montażownica do kół motocyklowych itp.

_________________________________________________________________________________

Dodatkowe kształcenie w zawodzie obejmuje:

 •        wycieczki zawodoznawcze do zakładów produkcyjnych firmy Toyota w Jelczu-Laskowicach i Wałbrzychu, Ronal w Jelczu-Laskowicach i Wałbrzychu, Volkswagen w Polkowicach i innych;
 •         wycieczki na targi MotoShow w Poznaniu;
 •         wykłady na uczelniach wyższych na Politechnice Wrocławskiej i Politechnice Opolskiej;
 •         zajęcia specjalistyczne prowadzone przez przedstawicieli firm z branży motoryzacyjnej z takich zagadnień jak: układy rozrządu, diagnostyka i naprawa układów dwumasowych, diagnostyka i naprawa zawieszeń, diagnostyka i naprawa układów kierowniczych, diagnostyka i naprawa automatycznych skrzyń biegów itp.;
 •     bezpłatne kursy nadające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia (uprawnienia spawacza, operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych, operatora koparko-ładowarki, obsługi programu AutoCad itp.);

w/w formy zajęć realizowane są w okresie realizacji projektów z udziałem środków finansowych UE i Starostwa Powiatowego w Strzelinie;

__________________________________________________________________________________

About Author

Leave Comment