Od września bieżącego roku CKZiU w Strzelinie jest beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, co wiąże się z otrzymaniem wsparcia finansowego 15 tysięcy złotych ze środków budżetu państwa na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Przypomnijmy, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to program wieloletni, ustanowiony przez Radę Ministrów 6 października 2015 roku na lata 2016 – 2020. Jego koordynacją zajmuje się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Biblioteką Narodową, Instytutem Książki i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Celem ogólnym Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest „Wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce”. Program został podzielony na cztery priorytety. Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Pozostałe trzy dotyczą: Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (Priorytet 1.), Infrastruktury bibliotek 2016–2020 (Priorytet 2.) oraz Udostępnienia publikacji w formatach cyfrowych (Priorytet 4.).

Biblioteka szkolna CKZiU w Strzelinie, w ramach realizowanego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, podejmuje wiele doraźnych i długofalowych działań, mających na celu promowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży, poczynając od skierowanej do rodziców w czasie zebrania prelekcji na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży, poprzez akcję Tygodnia Głośnego Czytania, aż do uatrakcyjnienia oferty czytelniczej. Już wkrótce w zbiorach biblioteki szkolnej możemy spodziewać się nowości wydawniczych, których zakup zostanie sfinansowany częściowo ze środków Programu. Na wybór tytułów, jakie powinny znaleźć się w naszej bibliotece, mieli wpływ zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, zgłaszając własne propozycje czytelnicze. Tę możliwość pozytywnie ocenia Weronika z klasy drugiej Technikum: „Jeśli chodzi o całe przedsięwzięcie, to jest to dobry pomysł, bo przez to, jak wiele rodzajów książek może być zakupionych, każdy może sprawdzić, czy dany gatunek literatury będzie mu odpowiadał”. Listę planowanych zakupów zaaprobowała Rada Rodziców oraz biblioteki publiczne. Innym założeniem NPRCz, mającym poprawić stan czytelnictwa wśród młodych, jest wzrost dostępności książek w bibliotece. Również i o to dba nasza biblioteka, systematycznie uzupełniając i poszerzając księgozbiór – ostatnio o lektury obowiązkowe i uzupełniające do nowej podstawy programowej, choć nie tylko, bowiem zakupiono również książki spoza kanonu lektur.

Otrzymanie wymiernej pomocy w postaci dotacji finansowej to jednak nie jedyna, choć bardzo istotna, korzyść z przystąpienia naszej biblioteki do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Założeniem Programu jest ex definitione poprawa stanu czytelnictwa w Polsce. A dobrze wyposażona biblioteka szkolna ma pomóc w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych młodzieży, zwiększaniu kompetencji czytania oraz kształtowaniu postaw twórczych.

Na koniec, o ocenę Programu, poprosiliśmy nauczycieli bibliotekarzy w naszej szkole. Obie Panie zgodnie twierdzą: „Najważniejsze, że księgozbiór się wzbogaci o dużo ciekawych nowości książkowych (w większości wybranych przez uczniów). Mamy nadzieję, że to przyciągnie więcej czytelników do biblioteki. Będziemy wzbogacać bibliotekę i promować czytelnictwo. Bardzo się cieszymy z przystąpienia do Programu, mimo… wielu formalności z tym związanych.” – dodają.                                                                            

Beata Dąbrowska

About Author

Leave Comment