________________________________________________________________________________________________________________

Nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie w roku szkolnym 2023/2024

 • mgr Justyna Barzak
 • mgr Piotr Bernacki
 • mgr Henryka Bilska-Mroczka
 • mgr Grzegorz Bocheński
 • Zdzisław Bocheński
 • mgr Zbigniew Bodak
 • mgr Małgorzata Bodak
 • mgr Iwona Chatys
 • mgr Anna Chlebosz
 • mgr Wojciech Chrząstowski
 • mgr Beata Dąbrowska
 • mgr Anna Dębicka
 • mgr Anna Dębowska
 • mgr Bronisław Dudziak
 • mgr Jacek Dziedziński
 • mgr inż. Leszek Gil
 • mgr Ewelina Górnicka 
 • mgr Małgorzata Górska
 • mgr Robert Gręda
 • mgr Justyna Hoffman-Ciszak
 • mgr inż. Magdalena Iżykowska-Kujawa
 • mgr Monika Jacków
 • mgr Elżbieta Jadach
 • mgr Anna Jankowska
 • mgr Marcin Jankowiak
 • mgr Karolina Kacperska
 • mgr Bożena  Kaczmarczyk
 • mgr Marzena Kasperczyk 
 • mgr Elżbieta Klimaszewska
 • mgr Halina Kłysz
 • mgr Barbara  Kostkiewicz
 • mgr Katarzyna Kowalska
 • mgr Robert Kozuń
 • mgr Ewa Kubiak
 • mgr inż. Tomasz Laszczyński
 • mgr Justyna Laszczyńska-Mańkowska
 • mgr Joanna Lubecka
 • mgr Krzysztof  Lucima
 • mgr Maja Ługowska
 • mgr Dorota  Maciąg
 • mgr inż. Jacek Maćkówka
 • mgr Agnieszka Mroczko
 • mgr Izabela Musielińska
 • mgr Ewa Nahajło
 • mgr Janina Nurkowska
 • mgr inż. Mieczysław Nurkowski
 • mgr Waldemar  Oleszczuk
 • mgr Bernadetta Osolińska
 • mgr Wladysław Pabian
 • mgr Marek  Pawluczuk
 • mgr Dorota Paśko-Szmigielska
 • mgr Aneta Paluch
 • dr Sławomir Paluch
 • mgr Anna Piecyk Mizgała
 • mgr inż. Jacek  Pluta
 • mgr Barbara Przyszlak
 • mgr Adam Pszon
 • mgr Dawid  Pukalski – Pukała
 • mgr Karolina Pukalska – Pukała
 • mgr Dorota Put
 • mgr Jerzy  Put
 • mgr Wioletta Rostowska
 • Krzysztof Salwa
 • mgr Jan  Skorupski
 • Stanisław Skorupski
 • Zbigniew Sochacki
 • mgr Daniela Symonowicz
 • Ks. Michał Staszak
 • mgr Agnieszka Szałajko   
 • mgr Iwona Szczepańska
 • mgr inż. Aleksander Szulikowski
 • mgr inż. Janina Szydłowska
 • mgr Inż. Paweł Świerczyński
 • mgr Agnieszka Świrska
 • mgr Katarzyna Świerzewicz
 • mgr inż. Grzegorz Trela
 • mgr inż. Damian Till
 • mgr Jan  Winnik
 • mgr Agnieszka Wlazłowska
 • mgr Wiesław  Zając
 • mgr Kamila Zaradna
 • mgr Iwona  Zarzyczańska
 • mgr Elżbieta  Zielińska
 • mgr Małgorzata  Ziółkowska

________________________________________________________________________________________________________________

.

Nauczyciele w roku szkolnym 2013/2014

Nauczyciele języka polskiego:

 

 • mgr Beata Dąbrowska
 • mgr Bożena Kaczmarczyk
 • mgr Karolina Pukalska – Pukała
 • mgr Agnieszka Świrska

Nauczyciele języka angielskiego:

 • mgr Justyna Barzak
 • mgr Ewelina Górnicka
 • mgr Maja Ługowska
 • mgr Dorota Paśko– Szmigielska

Nauczyciele języka niemieckiego:

 • mgr Małgorzata Zielińska
 • mgr Izabela Musielińska
 • mgr Katarzyna Świerzewicz
 • mgr Anna Dębicka

 Nauczyciele historii:

 • mgr Bernadetta Osolińska
 • mgr Barbara Przyszlak

Nauczyciele wiedzy społeczeństwie:

 • mgr Bernadetta Osolińska
 • mgr Barbara Przyszlak

Nauczyciele matematyki:

 • mgr Elżbieta Jadach
 • mgr inż. Aleksander Szulikowski
 • mgr Sławomir Paluch
 • mgr Jan Winnik

Nauczyciele fizyki:

 • mgr Jan Skorupski

Nauczyciele informatyki:

 • mgr Elżbieta Klimaszewska
 • mgr Mieczysław Nurkowski

Nauczyciele chemii:

 • mgr Anna Piecyk – Mizgała

Nauczyciele geografii:

 • mgr Marek Pawluczuk

Nauczyciele biologii:

 • mgr Janina Nurkowska

Nauczyciele wiedzy kulturze:

 • mgr Bożena Kaczmarczyk

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości:

 • mgr Iwona Krauze
 • mgr Dorota Maciąg
 • mgr Elżbieta Zielińska

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa:

 • mgr Janina Nurkowska
 • mgr Marek Pawluczuk

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 • mgr Anna Dębowska
 • mgr Wojciech Chrząstowski
 • mgr Dawid Pukalski – Pukała
 • mgr Jerzy Put

Nauczyciele religii:

 • mgr Anna Jankowska
 • mgr Barbara Kostkiewicz
 • mgr Władysław Pabian
 • mgr inż. Grzegorz Trela

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:

 • mgr Agnieszka Mroczko

Nauczyciele kztałcący w zawodzie technik budownictwa:

 • mgr inż. Leszek Gil
 • mgr inż. Grzegorz Trela
 • dr inż. arch. Joanna Zator – Skórska

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik ekonomista:

 • mgr Henryka Bilska – Mroczka
 • mgr Iwona Krauze
 • mgr Dorota Maciąg
 • mgr inż. Maria Okonicz
 • mgr Iwona Zarzyczańska
 • mgr Elżbieta Zielińska
 • mgr Małgorzata Ziółkowska

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik informatyk:

 • mgr Krzysztof Lucima
 • mgr Adam Pszon
 • mgr Damian Till
 • mgr Janina Szydłowska

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik logistyk:

 • mgr Dorota Maciąg
 • mgr Tomasz Laszczyński
 • mgr Małgorzata Ziółkowska

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik pojazdów samochodowych,technik mechanik oraz
mechanik pojazdów samochodowych:

 • mgr inż. Bernard Czech
 • mgr Grzegorz Bocheński
 • Zdzisław Bocheński
 • mgr Zbigniew Bodak
 • mgr Bronisłąw Dudziak
 • mgr Zbigniew Haftarczyk
 • mgr inż. Jacek Maćkówka
 • mgr Mieczysław Nurkowski
 • mgr Waldemar Oleszczuk
 • mgr Marek Pawluczuk
 • mgr inż. Jacek Pluta
 • mgr inż. Aleksander Szulikowski
 • mgr Wiesław Zając

Nauczyciele nauki jazdy:

 • Jerzy Biernacki

Nauczyciele bibliotekarze:

 • mgr Justyna Hoffman-Ciszak
 • mgr Małgorzata Górsk
 • mgr Janina Nurkowska

 

 

 

About Author

Leave Comment