Nauczyciele języka polskiego:

 • mgr Beata Dąbrowska
 • mgr Bożena Kaczmarczyk
 • mgr Karolina Pukalska – Pukała
 • mgr Agnieszka Świrska

Nauczyciele języka angielskiego:

 • mgr Justyna Barzak
 • mgr Ewelina Górnicka
 • mgr Maja Ługowska
 • mgr Dorota Paśko– Szmigielska

Nauczyciele języka niemieckiego:

 • mgr Małgorzata Zielińska
 • mgr Izabela Musielińska
 • mgr Katarzyna Świerzewicz
 • mgr Anna Dębicka

 Nauczyciele historii:

 • mgr Bernadetta Osolińska
 • mgr Barbara Przyszlak

Nauczyciele wiedzy społeczeństwie:

 • mgr Bernadetta Osolińska
 • mgr Barbara Przyszlak

Nauczyciele matematyki:

 • mgr Elżbieta Jadach
 • mgr inż. Aleksander Szulikowski
 • mgr Sławomir Paluch
 • mgr Jan Winnik

Nauczyciele fizyki:

 • mgr Jan Skorupski

Nauczyciele informatyki:

 • mgr Elżbieta Klimaszewska
 • mgr Mieczysław Nurkowski

Nauczyciele chemii:

 • mgr Anna Piecyk – Mizgała

Nauczyciele geografii:

 • mgr Marek Pawluczuk

Nauczyciele biologii:

 • mgr Janina Nurkowska

Nauczyciele wiedzy kulturze:

 • mgr Bożena Kaczmarczyk

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości:

 • mgr Iwona Krauze
 • mgr Dorota Maciąg
 • mgr Elżbieta Zielińska

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa:

 • mgr Janina Nurkowska
 • mgr Marek Pawluczuk

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 • mgr Anna Dębowska
 • mgr Wojciech Chrząstowski
 • mgr Dawid Pukalski – Pukała
 • mgr Jerzy Put

Nauczyciele religii:

 • mgr Anna Jankowska
 • mgr Barbara Kostkiewicz
 • mgr Władysław Pabian
 • mgr inż. Grzegorz Trela

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:

 • mgr Agnieszka Mroczko

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik budownictwa:

 • mgr inż. Leszek Gil
 • mgr inż. Grzegorz Trela
 • dr inż. arch. Joanna Zator – Skórska

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik ekonomista:

 • mgr Henryka Bilska – Mroczka
 • mgr Iwona Krauze
 • mgr Dorota Maciąg
 • mgr inż. Maria Okonicz
 • mgr Iwona Zarzyczańska
 • mgr Elżbieta Zielińska
 • mgr Małgorzata Ziółkowska

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik informatyk:

 • mgr Krzysztof Lucima
 • mgr Adam Pszon
 • mgr Damian Till
 • mgr Janina Szydłowska

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik logistyk:

 • mgr Dorota Maciąg
 • mgr Tomasz Laszczyński
 • mgr Małgorzata Ziółkowska

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik pojazdów samochodowych,technik mechanik oraz
mechanik pojazdów samochodowych:

 • mgr inż. Bernard Czech
 • mgr Grzegorz Bocheński
 • Zdzisław Bocheński
 • mgr Zbigniew Bodak
 • mgr Bronisłąw Dudziak
 • mgr Zbigniew Haftarczyk
 • mgr inż. Jacek Maćkówka
 • mgr Mieczysław Nurkowski
 • mgr Waldemar Oleszczuk
 • mgr Marek Pawluczuk
 • mgr inż. Jacek Pluta
 • mgr inż. Aleksander Szulikowski
 • mgr Wiesław Zając

Nauczyciele nauki jazdy:

 • Jerzy Biernacki

Nauczyciele bibliotekarze:

 • mgr Justyna Hoffman-Ciszak
 • mgr Małgorzata Górsk
 • mgr Janina Nurkowska

 

 

 

About Author

Leave Comment