1 września rozpoczęliśmy kolejny nowy rok szkolny. Będzie on inny niż zwykle ze względu na utrzymującą się sytuację epidemiczną i zaostrzony rygor sanitarny w szkole.

 

Ponad siedmiuset uczniów i ponad siedemdziesięciu nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie 1 września rozpoczęło rok szkolny 2020/2021. Tym razem, z powodu obostrzeń w związku z COVID-19, zrezygnowano z uroczystej akademii i oprawy artystycznej. Uczniowie starszych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych salach na lekcji wychowawczej, poświęconej przybliżeniu tradycji i Patrona Szkoły – Bohaterów Westerplatte. W wydarzeniu na placu apelowym uczestniczyli: Dyrekcja Szkoły, Wicestarosta Powiatu Strzelińskiego, Przewodniczący Rady Rodziców i Wychowawcy klas pierwszych.

Kilka słów na rozpoczęcie nowego roku szkolnego skierował do zebranych Dyrektor Szkoły Robert Kozuń. Podkreślił rolę nauczania stacjonarnego oraz znaczenie szkoły i nauczyciela w życiu człowieka. Oficjalnie, uroczyście powitał w nowej szkole uczniów klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. Zwracając się do pierwszoklasistów, zaznaczył, że rozpoczynają nowy etap edukacyjny i po raz pierwszy będą uczyć się teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych, w czym będzie ich wspierać kompetentna kadra pedagogiczna i dobrze wyposażone pracownie. Natomiast Wicestarosta Powiatu Strzelińskiego Aleksander Skorupski w swoim wystąpieniu mówił o roli nauczyciela w życiu młodego człowieka, o przekazywaniu wiedzy i wychowywaniu.

Siedem płonących zniczy i wiązanka kwiatów złożona przez delegację uczniów na płycie symbolizującej Westerplatte stanowiły akcent patriotyczny dzisiejszego dnia. Przypomniały o 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej i bohaterskiej Obronie Wybrzeża, były upamiętnieniem i oddaniem hołdu Ofiarom.

Podczas inauguracji nowego roku szkolnego tym razem zwrócono uwagę nie tylko na aspekt dydaktyki i wychowania w szkole, lecz także, a może przede wszystkim, w kontekście pandemii koronawirusa, na aspekt bezpieczeństwa. Dyrektor przypomniał o wdrożonych w naszej szkole od 1 września Procedurach postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 oraz o Regulaminie organizacji pracy w okresie epidemii COVID-19, tym samym zalecając ich przestrzeganie w trosce o bezpieczeństwo własne i innych.

(Beata Dąbrowska)

About Author

Leave Comment