Technik robót wykończeniowych w budownictwie

wykonuje roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe oraz organizuje, kontroluje i sporządza kosztorysy robót budowlanych

Montuje systemy suchej zabudowy Wykonuje roboty okładzinowe
Wykonuje roboty malarskie Organizuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy
Wykonuje roboty tapeciarskie Organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe w budownictwie
Wykonuje roboty posadzkarskie Sporządza kosztorysy robót wykończeniowych w budownictwie

Kontakt z innymi

W zależności od miejsca zatrudnienia będziesz pracować samodzielnie lub w zespole. Twoje kontakty z innymi ludźmi będą bardzo rozległe, od współpracowników do inwestorów czy inspektorów nadzoru. Będziesz wykonywać rutynowe, powtarzające się czynności. Po uzyskaniu uprawnień będziesz mógł kierować pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie. Będziesz odpowiadać za pracę i bezpieczeństwo ludzi, materiały i urządzenia oraz terminowe wykonanie zamówienia.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne w innych zawodach budowlanych. Wskazane są dodatkowe umiejętności: obsługi komputera i specjalistycznych programów graficznych oraz znajomość podstaw księgowości, rachunkowości. Przydatna będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. Przydatne będą umiejętności plastyczne w zakresie malowania i rysowania.

Warunki pracy

Twoje godziny pracy będą najczęściej stałe. Będziesz pracować zwykle 6–9 godzin dziennie. Czasami będziesz musiał się liczyć z koniecznością zaakceptowania pracy zmianowej, szczególnie w trakcie sezonowego nasilenia prac budowlanych czy remontowych. Roboty będziesz wykonywać w większości wypadków we wnętrzach budynków. Jednakże czasami może zaistnieć również konieczność pracy na zewnątrz. W okresie zimowym będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. Będziesz pracować najczęściej w długotrwałej pozycji stojącej z uniesionymi rękami. Często pracę będziesz wykonywać na wysokości, na rusztowaniach lub drabinie. Ze względu na możliwość otrzymywania zleceń poza stałym miejscem zamieszkania, musisz brać pod uwagę konieczność wyjazdów.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane oraz w zakładach rzemieślniczych. Możesz pracować za granicą. Możesz prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

Rozwój budownictwa w Polsce powoduje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników specjalizujących się w nowoczesnym wykańczaniu wnętrz oraz wszelkimi pracami wykonywanymi na ostatnim etapie realizowania inwestycji budowlanej. Technik robót wykończeniowych w budownictwie pracuje na zmiennych stanowiskach, wykonując wszystkie roboty: tynkarskie, glazurnicze, posadzkarskie, malarsko–tapeciarskie, suche zabudowy jak również zajmuje się termomodernizacją budynków, montażem stolarki oraz organizuje i kontroluje roboty związanych z zagospodarowaniem terenu budowy. Ponadto wykonuje montuje, użytkuje i demontuje rusztowania stosowane podczas wykonywania robót wykończeniowych; koordynuje prace związane z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych; organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe prowadzone w obiektach budowlanych; sporządza kosztorysy na roboty wykończeniowe w budownictwie.

Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji zawodowych UZYSKASZ TYTUŁ TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

About Author

Leave Comment