Xylem lsw

Xylem lsw

Lowara Vogel Polska utworzy klasę patronacką

Jak rozwiązać problem braku wykwalifikowanej kadry pracowniczej w przedsiębiorstwie? Można ją samemu wykształcić – we współpracy ze szkołami. Takie rozwiązanie dają nam klasy patronackie. Lowara Vogel Polska dla swoich potrzeb uruchamia ofertę kształcenia dla młodych.

W Strzelińskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej inicjatywę utworzenia klasy patronackiej podjęła firma Lowara Vogel Polska w porozumieniu z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. Taka klasa powstanie w roku szkolnym 2016/2017. Młodzież będzie mogła podjąć w niej naukę w zawodzie technik mechanik w specjalnościach: wytwarzanie maszyn i ich części, montaż, instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń oraz organizacja i nadzorowanie procesu produkcji.

Czym różni się klasa patronacka od zwykłej klasy? Przede wszystkim dostępem do nowoczesnego sprzętu, co przekłada się na jakość nauki i przygotowanie specjalistów. Klasy patronackie działają niczym system dualny w Niemczech – część zajęć uczniowie mają w szkole, część – bezpośrednio w fabryce „patrona”, gdzie zapoznają się z najnowszymi technologiami w branży.

Dlaczego warto wybrać klasę patronacką Lowara Vogel Polska? – nauka w takiej klasie zapewni:

  • Kształcenie na potrzeby konkretnego dającego gwarancję zatrudnienia.
  • Współpracę ze specjalistami.
  • Dostęp do nowoczesnego parku maszynowego i nowych technologii.
  • Przyjazna atmosfera i wsparcie ze strony naszego personelu.
  • Gruntowne przygotowanie do egzaminu zawodowego, na specjalnie do tego utworzonym stanowisku egzaminacyjnym.
  • Możliwość dalszego rozwoju.
  • Zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

 A teraz o naszym PARTNERZE:

Co Xylem robi?

Oszczędzajmy wodę

Jak Xylem oszczędza wodę?

Systemy Lowara

Budowa pompy ciepła

Zamawianie produktu Lowara

Rozkęcanie pompy

Fabryki w Europie

 Zarówno Lowara Vogel Polska jak i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie są członkami Klastra Edukacyjnego INVEST in EDU
 

About Author

Leave Comment