Lp.

 

Rodzaj wywiadówki/tematyka

 

Uczestnicy wywiadówki Termin wywiadówki
1. Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych.

Rodzice uczniów klas pierwszych,

dyrekcja szkoły, wychowawcy, pedagodzy.

06 września 2018r.

2.

Zebranie z rodzicami uczniów

wszystkich klas.

Tematyka:

  1. Wybór Rady Rodziców.
  2. Zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym.

Rodzice uczniów wszystkich klas,

dyrekcja szkoły.

25 września 2018 r.

3.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

  1. Indywidualne konsultacje z rodzicami dotyczące postępów edukacyjnych uczniów.

Rodzice uczniów wszystkich klas,

dyrekcja szkoły, wychowawcy klas.

Październik 2018r.
4.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas:

Tematyka:

  1. Indywidualne konsultacje rodziców dot. postępów edukacyjnych i frekwencji uczniów.
  1. Propozycja ocen semestralnych uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów klas,

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrekcja szkoły.

05 grudzień 2018r.

5.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

  1. Propozycje ocen klasyfikacji śródrocznej klas nie maturalnych.
  2. Wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów wszystkich klas,

wychowawcy klas,

pedagodzy szkolni.

10 styczeń 2019r.

6.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

  1. Wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów klas nie maturalnych.
  2. Z rodzicami uczniów klas maturalnych Indywidualne konsultacje .

Rodzice uczniów klas, wychowawcy klas, nauczyciele,

dyrekcja szkoły,

pedagodzy szkolni.

02   kwietnia 2019 r.

7.

Zebranie z rodzicami uczniów klas nie maturalnych.

Tematyka;

  1. Wyniki postępów edukacyjnych uczniów za II semestr, propozycje ocen klasyfikacji rocznej uczniów wszystkich klas.
Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele uczący, pedagodzy szkolni.

03 czerwca 2019 r.

About Author

Leave Comment