Lp.

Rodzaj wywiadówki/tematyka

Uczestnicy wywiadówki Termin wywiadówki
1. Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych po gimnazjum.

Rodzice uczniów klas pierwszych po gimnazjum.

dyrekcja szkoły, wychowawcy, pedagodzy.

04 września 2019r.

2. Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych ponadpodstawowych.

Rodzice uczniów klas pierwszych po gimnazjum.

dyrekcja szkoły, wychowawcy, pedagodzy.

05 września 2019r.
3.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

1.Wybóry Rady Rodziców.

2.Zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym.

Rodzice uczniów wszystkich klas,

dyrekcja szkoły.

25 września 2019 r.

4.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

1.Indywidualne konsultacje z rodzicami dotyczące postępów edukacyjnych uczniów.

Rodzice uczniów wszystkich klas,

dyrekcja szkoły, wychowawcy klas.

Październik 2019r.
5.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas:

Tematyka:

1.Indywidualne konsultacje rodziców dot. postępów edukacyjnych i frekwencji uczniów.

1. Propozycja ocen semestralnych uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów klas,

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrekcja szkoły.

05 grudzień 2019r.

6.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

1. Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas nie maturalnych.

2.Wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów wszystkich klas,

wychowawcy klas,

pedagodzy szkolni.

10 styczeń 2020r.
7.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

  1. Spotkanie z rodzicami uczniów klas nie maturalnych w sprawie postępów edukacyjnych uczniow
  2. Propozycja ocen klasyfikacji rocznej uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów   klas, wychowawcy klas, nauczyciele,

dyrekcja szkoły, pedagodzy szkolni.

02 kwietnia 2020 r.

8.

Zebranie z rodzicami uczniów klas nie maturalnych.

Tematyka;

  1. Wyniki postępów edukacyjnych uczniów za II semestr, propozycje ocen klasyfikacji rocznej uczniów wszystkich klas.
Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele uczący, pedagodzy szkolni.

03 czerwca 2020 r.

About Author

Leave Comment