Lp. Rodzaj wywiadówki/tematyka Uczestnicy wywiadówki Termin wywiadówki
1. Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych. Rodzice uczniów klas pierwszych.

dyrekcja szkoły, wychowawcy, pedagodzy.

08 września 2020r.
2.

Zebranie z rodzicami uczniów

wszystkich klas.

Tematyka:

1.Wybóry Rady Rodziców.

2.Zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym.

Rodzice uczniów wszystkich klas,

dyrekcja szkoły.

16 września 2020 r.
3.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

1.Indywidualne konsultacje z rodzicami dotyczące postępów edukacyjnych uczniów.

Rodzice uczniów wszystkich klas,

dyrekcja szkoły, wychowawcy klas.

Październik 2020r.
4.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas:

Tematyka:

1.Indywidualne konsultacje rodziców dot. postępów edukacyjnych i frekwencji uczniów.

1. Propozycja ocen semestralnych uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów klas,wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrekcja szkoły. 07 grudzień 2020r.
5.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

1. Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas nie maturalnych.

2.Wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów wszystkich klas,

wychowawcy klas,

pedagodzy szkolni.

14 styczeń 2021r.
6. Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

  1. Spotkanie z rodzicami uczniów klas nie maturalnych w sprawie postępów edukacyjnych uczniow
  2. Propozycja ocen klasyfikacji rocznej uczniów klas maturalnych.
Rodzice uczniów klas, wychowawcy klas, nauczyciele,

dyrekcja szkoły,

pedagodzy szkolni.

12 kwietnia 2021 r.
7. Zebranie z rodzicami uczniów klas nie maturalnych.

Tematyka;

  1. Wyniki postępów edukacyjnych uczniów za II semestr, propozycje ocen klasyfikacji rocznej uczniów wszystkich klas.
Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele uczący, pedagodzy szkolni.

07 czerwca 2021 r.

About Author

Leave Comment