Lp.

Rodzaj wywiadówki/tematyka

Uczestnicy wywiadówki

 

Termin wywiadówki

 

1.

Zebranie z rodzicami uczniów

wszystkich klas.

Tematyka:

1.Wybóry Rady Rodziców.

Rodzice uczniów wszystkich klas.

 Dyrekcja szkoły.

17 września 2015 r.

2.

Zebranie z rodzicami uczniów  wszystkich klas:

Tematyka:

1.Indywidualne konsultacje rodziców dot. postępów edukacyjnych i frekwencji uczniów.

1. Propozycja ocen semestralnych uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów klas,

wychowawcy klas. Nauczyciele.

Pedagog szkolny.

Dyrekcja szkoły.

02 grudnia  2015 r.

3.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

1.Propozycje ocen klasyfikacji śródrocznej klas nie maturalnych.

2.Wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów wszystkich klas.

Wychowawcy klas.

Pedagodzy szkolni.

13 stycznia 2016 r.

4.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich

Klas.

Tematyka:

  1. Wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów klas nie maturalnych.
  2. Z rodzicami uczniów klas maturalnych Indywidualne konsultacje .
  3. Wyniki postępów edukacyjnych uczniów za II semestr, propozycje ocen klasyfikacji rocznej  uczniów wszystkich klas.

Rodzice uczniów  klas.  Wychowawcy klas. nauczyciele.

Dyrekcja szkoły.

Pedagog szkolny.

12  kwietnia  2016 r.

5.

Zebranie z rodzicami uczniów klas nie maturalnych.

Tematyka;

  1. Wyniki postępów edukacyjnych uczniów za II semestr, propozycje ocen klasyfikacji rocznej  uczniów wszystkich klas.

Dyrekcja szkoły.

Wychowawcy.

Pedagog szkolny.

06 czerwca 2016 r.

About Author

Leave Comment