Lp.

 

Rodzaj wywiadówki/tematyka

 

Uczestnicy wywiadówki Termin wywiadówki
1. Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych.

Rodzice uczniów klas pierwszych

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy

Pedagodzy.

06 września 2016r.
2.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

   Wybór Rady Rodziców.

Rodzice uczniów wszystkich klas

Dyrekcja szkoły

22 września 2016 r.

3.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas:

Tematyka:

  1. Indywidualne konsultacje rodziców dot. postępów edukacyjnych i frekwencji uczniów.
  2. Propozycja ocen semestralnych uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów klas

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Dyrekcja szkoły

08 grudzień 2016r.

4.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

  1. Propozycje ocen klasyfikacji śródrocznej klas nie maturalnych.
  2. Wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów wszystkich klas

Wychowawcy klas

Pedagodzy szkolni

12 styczeń 2017r.

5.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

  1. Wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów klas nie maturalnych.
  2. Z rodzicami uczniów klas maturalnych Indywidualne konsultacje .

Rodzice uczniów klas

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrekcja szkoły

Pedagog szkolny

11 kwietnia   2017 r.

6.

Zebranie z rodzicami uczniów klas nie maturalnych.

Tematyka;

Wyniki postępów edukacyjnych uczniów za II semestr, propozycje ocen klasyfikacji rocznej   uczniów wszystkich klas.

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy

Pedagog szkolny

05 czerwca 2017 r.

About Author

Leave Comment