Lp.

 

Rodzaj wywiadówki/tematyka

 

Uczestnicy wywiadówki Termin wywiadówki
1. Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych.

Rodzice uczniów klas pierwszych

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy

Pedagodzy.

07 września 2017r.
2.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

   1. Wybór Rady Rodziców.

  2. Zapoznanie z prawe wewnątrzszkolnym

Rodzice uczniów wszystkich klas

Dyrekcja szkoły

20 września 2017 r.

3.

Zebranie z rodzicami uczniów klas czwartych.

Tematyka:

Indywidualne konsultacje z rodzicami dotyczące postępów edukacyjnych uczniów.

Rodzice uczniów klas czwartych

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy klas

październik 2017 r.
4.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas:

Tematyka:

  1. Indywidualne konsultacje rodziców dot. postępów edukacyjnych i frekwencji uczniów.
  2. Propozycja ocen semestralnych uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów klas

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Dyrekcja szkoły

05 grudzień 2017r.

5.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

  1. Propozycje ocen klasyfikacji śródrocznej klas nie maturalnych.
  2. Wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów wszystkich klas

Wychowawcy klas

Pedagodzy szkolni

11 styczeń 2018r.

6.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

  1. Wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów klas nie maturalnych.
  2. Z rodzicami uczniów klas maturalnych Indywidualne konsultacje .

Rodzice uczniów klas

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrekcja szkoły

Pedagog szkolny

09 kwietnia 2018 r.

7.

Zebranie z rodzicami uczniów klas nie maturalnych.

Tematyka;

Wyniki postępów edukacyjnych uczniów za II semestr, propozycje ocen klasyfikacji rocznej   uczniów wszystkich klas.

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy

Pedagog szkolny

04 czerwca 2018 r.

About Author

Leave Comment