Tytuł projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu 641 413,88 zł.
Instytucja ogłaszająca konkurs: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
Okres realizacji: 2018 – 2020
Praktyki zawodowe: Lipsk (Niemcy) i Bolonia (Włochy) dla 55 uczniów Technikum.

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu 839 504 zł.
Instytucja ogłaszająca konkurs: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
Okres realizacji: 2016 – 2018
Praktyki zawodowe: Lipsk (Niemcy) i Bolonia (Włochy) dla 80 uczniów Technikum.

About Author

Leave Comment