DSC 1388

DSC 1388

Dnia 31 maja 2017 roku w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie odbyło się patronackie spotkanie pomiędzy przedstawicielami LOWARA a xylem brand, Gospodarczego Banku Spółdzielczego, Starostwa Powiatowego oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Strzelinie. Celem spotkania było podpisanie umów patronackich, które obejmują wspólne kształcenie zawodowe realizowane przez szkołę i zakłady pracy.

DSC 1369

Pan Dyrektor szkoły Robert Kozuń serdecznie przywitał przedstawicieli samorządu lokalnego- Starostę Powiatu Strzelińskiego Pana Marka Warcholińskiego, Wicestarostę Pana Aleksandra Ziółkowskiego, Panią Burmistrz Gminy Strzelin Dorotę Pawnuk oraz oraz osoby reprezentujące przedsiębiorstwo LOWARA a xylem brand – Pana Prezesa Paolo Bortolotto, Aleksandrę Skoczylas (HR Generalist) oraz Prezesa Banku Spółdzielczego w Strzelinie Pana Zdzisława Kozickiego.

DSC 1381  DSC 1386

Wśród zaproszonych gości była Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie Anna Horodyska wraz z zastępcą Panią Iwoną Engel, Pani Przewodnicząca Rady Zatrudnienia Zawodowego Bogusława Seretna oraz Inspektor Oświaty Pani Małgorzata Stachowiak i Przewodnicząca Rady Rodziców przy CKZiU Pani Alicja Porada. Nie zabrakło także dyrekcji oraz nauczycieli CKZiU.

Umowy patronackie to ważny krok w przygotowywaniu uczniów do pracy zgodnie z potrzebami współczesnego rynku pracy. Zwrócili na to uwagę wszyscy zabierający głos w dyskusji na temat szkolnictwa zawodowego w Powiecie Strzelińskim oraz w szerszej perspektywie w Polsce.Podkreślono istotną rolę szkoły zawodowej w przygotowaniu młodego człowieka do pracy poprzez staże, praktyki zawodowe w zakładach pracy, realizowanie projektów z instytucjami, organizowanie konkursów zawodoznawczych oraz fundowanie nagród, np. przez Bank Spółdzielczy w Strzelinie, który od wielu lat współpracuje z naszą szkołą.

Pani Aleksandra Skoczylas (HR Generalist) reprezentująca firmę LOWARA zwróciła uwagę na korzyści współpracy firm i szkół, które pozwalają młodym ludziom uczącym się w klasach patronackich (technik mechanik) zapoznać się z działalnością zakładu pracy poprzez poznanie procesu produkcyjnego jak również odbywanie praktyk i zajęć praktycznych.

DSC 1398

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Gminy Strzelin oraz Powiatowego Urzędu Pracy wskazali zalety podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów i perspektywy rozwoju naszej małej ojczyzny. Istotną rolę odgrywa infrastruktura oraz projekty realizowane przez samorząd, np. Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy.

DSC 1391  DSC 1404  DSC 1409

Po wystąpieniach gości Powiatowy Inspektor Oswiaty Pani Małgorzata Stachowiak odczytała treśc umów patronackich, po czym strony umów przystąpiły do ich podpisania.

DSC 1411

Na podstawie umów Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie objął patronatem uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik ekonomista.

Natomiast firma Lovara Vogel Polska Sp. z o.o. w Strzelinie objęła patronatem również uczniów strzelińskiego Technikum kształcących się w zawodzie technik mechanik.

DSC 1414

Podpisaniem umów patronackich szkoła nasza podkreśla konieczność kreowania nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego i nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesach produkcyjnych. Podpisanie umów patronackich pomiędzy CKZiU w Strzelinie a Lowara Vogel Polska SP. z o.o. oraz Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie, to ważne wydarzenie dla naszej szkoły, gdyż świadczy o jej nieustannej gotowości do kształcenia nowoczesnego pracownika, gotowego na wyzwania XXI wieku . ..

Bożena Kaczmarczyk.

About Author

Leave Comment