Realizowane ćwiczenia z zakresu:

 • sporządzanie rysunków technicznych z wykorzystaniem technik komputerowych;
 • sporządzanie rysunków konstrukcyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych;
 • stosowanie programów do komputerowego wspomagania projektowania;
 • posługiwanie się dokumentacja techniczną wykorzystując techniki informatyczne;
 • sporządzanie kalkulacji kosztów wykonania usługi;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych;
 • sporządzanie dokumentacji technologicznej;
 • sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej;
 • stosowanie programów do tworzenia dokumentacji.

 

Wyposażenie:

 • sieć komputerowa;
 • stanowiska komputerowe – 15 szt. +1 szt.;
 • skaner;
 • drukarka;
 • drukarka sieciowa;
 • projektor multimedialny.

 

About Author

Leave Comment