________________________________________________________________________________________________________________

.

Pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych

Pracownia podwozi pojazdów samochodowych

Pracownia diagnostyki samochodowej

Pracownia budowy silników pojazdów samochodowych

Pracownia eksploatacji i diagnostyki silników pojazdów samochodowych

Pracownia motocyklowa

Pracownia mechatroniki samochodowej

Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej

Pracownia obróbki ręcznej i montażu

Pracownia pomiarów technicznych

Pracownia spawalnictwa

Pracownia obróbki cieplnej i plastycznej

Pracownia obróbki skrawaniem

Pracownia CAD/CAM, pracownia programowania CNC

Pracownia obrabiarek CNC

Pracownia budownictwa

________________________________________________________________________________________________________________