W okresie odbywania praktyki zawodowej technik mechanik doskonali umiejętności zawodowe w warunkach przedsiębiorstwa produkcyjnego w zakresie:

. organizowania i nadzorowania produkcji maszyn i urządzeń,

. wykonywania montażu, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń,

. wykrywania i usuwania przyczyn awarii oraz uszkodzeń,

. wymieniania zużytych lub uszkodzonych elementów oraz zespołów w maszynach i urządzeniach,

. opracowywania dokumentacji technicznej,

. projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji części maszyn i urządzeń.

About Author

Leave Comment