Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Nr Z/2.02/II/2.2/25/05.


“Pomoc stypendialna dla młodzieży z obszarów wiejskich w Powiecie Strzelińskim”


Termin realizacji projektu: 1.09.2005 r. – 31.08.2006 r.

About Author

Leave Comment