Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Nr Z/2.02/II/2.2/17/05.
“Uczniowski program stypendialny w Powiecie Strzelińskim”.
Termin realizacji projektu: 1.09.2006 r. – 29.08.2007 r.

 

 


 

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i wsparcia edukacyjnego oraz artystycznego rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Strzelińskiego”.

Termin realizacji projektu: 1.09.2006 r. – 29.08.2007 r.

 

About Author

Leave Comment