Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
“Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku I”.
Termin realizacji projektu: 2009 r.- 2010 r.

 

 


 

 

 

Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska 2007 – 2013.

 

Projekt współfinansowany przez UE ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Powiatu Strzelińskiego.

“Przebudowa budynku szkolnego

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Strzelinie”
Termin realizacji projektu: 2009 r. – 2011 r.

About Author

Leave Comment