Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
“Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”.
Termin realizacji projektu: 2011 r.- 2012 r. 

About Author

Leave Comment