Tytuł projektu: „Zawodowy Dolny Śląsk”


Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020
Nazwa działania: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Okres realizacji: 2017 – 2018

Projekt obejmuje:
– staże i praktyki zawodowe dla uczniów,
– zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej,
– współpraca branżowych kół zainteresowań szkoły i z koła Politechniki Wrocławskiej,
– doposażenie szkoły w sprzęt wzmacniający kształcenie zawodowe.

 

 


 

 

Tytuł projektu: „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy”


Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnoślaskiego na lata 2014 – 2020
Nazwa działania: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Okres realizacji: 2017 – 2018


Projekt obejmuje:
– staże i praktyki zawodowe dla uczniów,
– doposażenie szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego,
– stypendia dla uczniów,
– wycieczki zawodoznawcze,
– kursy nadające dodatkowe uprawnienia (prawo jazdy, kurs spawacza, kurs obsługi kasy fiskalnej, agregat tynkarski, rusztowania metalowe, koparko – ładowarka, auto cad, wózki jezdniowe).

 

 


 

 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”


Program Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Operator Wojewódzki programu Dolnośląska Federacja Sportu

Program obejmuje realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych przez okres 12 miesięcy dla dwóch grup uczniowskich, 2 godziny tygodniowo.

About Author

Leave Comment