Tytuł projektu: „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II”


Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnoślaskiego na lata 2014 – 2020
Nazwa działania: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Okres realizacji: 2019 – 2021

 

Projekt obejmuje:
– staże i praktyki zawodowe dla uczniów,
– doposażenie szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego,
– stypendia dla uczniów,
– wycieczki zawodoznawcze,
– kursy nadające dodatkowe uprawnienia (kurs dla kandydatów na kiuerówców kat. “B”, operatora koparki jednonaczyniowej, obsługi programu AutoCad I stopnia, operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z wymianą butli gazowej).

 

 

About Author

Leave Comment