“Praktyka zawodowa w Niemczech drogą do europejskiego rynku pracy”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Rekrutacja na praktyki zagraniczne dla budowlanki rozpoczęta !!!

Uwaga uczniowie klas II Tb i III Tb

 

Rozpoczynamy proces rekrutacji dla kandydatów na uczestników Projektu pt. “Praktyka zawodowa w Niemczech drogą do europejskiego rynku pracy” i wyjazd na staż zawodowy do Lipska w terminie od 27.03.2014 r. do 16.04.2014 r., który możliwy jest dzięki projektowi systemowemu: “Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolącycyh zawodowo” realizowanemu w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wypełnienie załączonego formularza aplikacyjnego i złożenie do sekretariatu szkoły do 17 stycznia 2014 r. Spośród kandydatów zostanie wybranych 25 uczestników z najwyższą liczbą punków i pozytywną opinią wychowawcy.

ZAPRASZAMY – LIPSK CZEKA

 

Lista osób zakwalifikowanych do odbycia praktyki zawodowej w Lipsku od 27.03.- 16.04.2014r.

 

 

About Author

Leave Comment