Na podstawie art. 154, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz na podstawie zarządzenia nr 11/2019 r. dyrektora CKZiU w Strzelinie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej publicznego dotychczasowego czteroletniego Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia na rok szkolny 2019/2020 i zarządzenia nr 12/2019 r. dyrektora CKZiU w Strzelinie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej publicznego pięcioletniego Technikum i trzyletniej Branżowej Szkoły I Stopnia informuję o przedmiotach, które będą brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym:

1. Do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia dla absolwentów dotychczasowego Gimnazjum:

   a) język polski

   b) historia i wiedza o społeczeństwie

   c) matematyka

   d) język obcy nowożytny

2. Do klas pierwszych pięcioletniego Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia dla absolwentów ośmioletniej Szkoły Podstawowej:

   a) język polski

   b) historia

   c) matematyka

   d) język obcy nowożytny

                                                                                                                         

 

                                                                                                                          Dyrektor

                             CKZiU w Strzelinie

About Author

Leave Comment