Rada Rodziców przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

w roku szkolnym 2023/2024

Pani Kamila Migdalska – przewodnicząca

Pani Izabela Świgulska – zastępca przewodniczącego

Pani Krystyna Stefanko – skarbnik

Pani Ewa Małek – sekretarz

Konto Rady Rodziców przy CKZiU w Strzelinie:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

55 9588 0004 0000 3258 2000 0010

________________________________________________________________________________________________________________