Rada Rodziców Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.

Pan Tomasz Misiewicz – przewodniczący

Pani Krystyna Stefanko – zastępca przewodniczącego

Pani Jowita Czerwińska – skarbnik

Pani Katarzyna Stachura – sekretarz

Konto Rady Rodziców przy CKZiU w Strzelinie:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

55 9588 0004 0000 3258 2000 0010