Trzy kroki przeciw białaczce!

– W tym zdaniu jest wiele prawdy. Co roku wiele osób w naszej szkole podejmuje przysłowiowe „trzy kroki”, aby dołączyć do grona tych, którzy potencjalnie mogą uratować komuś życie.

Od trzech lat, regularnie, chętni uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy naszej szkoły biorą udział w akcji organizowanej z ramienia Fundacji DKMS: „Wspólnie przeciw białaczce”. U nas ma ona charakter kolorowej kampanii, która jest dużym, „głośnym” wydarzeniem, przebiegającym w trzech etapach.
Na początku, w pierwszym tygodniu na szkolnych korytarzach pojawiają się plakaty na rzecz propagowania idei zostania potencjalnym dawcą szpiku. Jest ich dużo, są kolorowe i różnorodne; często przygotowane przez naszych uczniów i takie, pozyskane z fundacji. Już na tym etapie można się dowiedzieć o akcji bardzo dużo i zainteresować nią – to jest pierwszy krok.
Drugim krokiem jest wzięcie udziału wszystkich zainteresowanych w spotkaniu z zapraszanym z tej okazji lekarzem, który jeszcze raz wszystko szczegółowo tłumaczy i chętnie odpowiada na pytania. (Czasami bierze też w nim udział faktyczny dawca szpiku, który opowiada o swoich doświadczeniach.) Dzięki tym prelekcjom młodzież nabywa rzetelnej wiedzy o możliwości pomocy chorym na białaczkę i o tym, na czym dokładnie polega bycie „dawcą szpiku”. Po spotkaniu tworzy się listę chętnych, którzy chcą zostać potencjalnymi dawcami szpiku/komórek macierzystych (taka możliwość dotyczy tylko osób pełnoletnich, ale czasami na spotkania przychodzą też klasy młodsze, które dzięki temu mają więcej czasu na podjęcie tak ważnych decyzji).
Trzecim, ostatnim krokiem w tej kampanii jest pobranie materiału genetycznego i podpisanie odpowiednich deklaracji. (Na to wyznacza się kolejne dni, aby wszyscy zdeklarowani dobrze jeszcze raz przemyśleli swoją decyzję.) Ludzie, którzy stają się potencjalnymi dawcami, są pełni radości i cichej dumy. Wtedy wszystkim biorącym udział w akcji udziela się wspaniała atmosfera! Ukoronowaniem „wejścia do bazy” jest późniejsze otrzymanie legitymacji DKMS, która potwierdza przyjęcie na siebie tego szlachetnego zobowiązania.
W wyniku tej kampanii prowadzonej w naszej szkole, potencjalnymi dawcami szpiku/komórek macierzystych stało się już kilkadziesiąt osób! Są wśród nich uczniowie, absolwenci, nauczyciele i pracownicy szkoły. Wszyscy, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka!
Czasami wystarczy zrobić trzy kroki, aby uratować komuś życie!

A.D.

About Author

Leave Comment