Uwaga uczniowie klas II Tb, III Tps i III Tl

Rozpoczynamy proces rekrutacji dla kandydatów na uczestników Projektu pt. „Międzynarodowe praktyki zawodowe drogą do europejskiego rynku pracy” i wyjazd na staż zawodowy do Lipska w terminie od 09.01.2017 r. do 03.02.2017 r. w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wypełnienie formularza aplikacyjnego i złożenie do wychowawcy klasy w terminie do 14 listopada 2016 r. Spośród kandydatów zostanie wybranych 23 uczestników z najwyższą liczbą punków i pozytywną opinią wychowawcy.

ZAPRASZAMY – LIPSK CZEKA

 

Uwaga uczniowie klas III Ti, II Te i III Tl

Rozpoczynamy również proces rekrutacji dla kandydatów na uczestników Projektu pt. „Międzynarodowe praktyki zawodowe drogą do europejskiego rynku pracy” i wyjazd na staż zawodowy do Bolonii w terminie od 15.01.2017 r. do 10.02.2017 r. w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wypełnienie formularza aplikacyjnego i złożenie do wychowawcy klasy w terminie do 14 listopada 2016 r. Spośród kandydatów zostanie wybranych 17 uczestników z najwyższą liczbą punków i pozytywną opinią wychowawcy.

ZAPRASZAMY – BOLONIA CZEKA

About Author

Leave Comment