Uwaga uczniowie klas III Tps i III Tl

Rozpoczynamy proces rekrutacji dla kandydatów na uczestników Projektu pt. „Międzynarodowe praktyki zawodowe drogą do europejskiego rynku pracy” i wyjazd na staż zawodowy do Lipska w terminie od 17.02.2017 r. do 15.03.2019 r. w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wypełnienie formularza aplikacyjnego i złożenie do wychowawcy klasy w terminie do 10 grudnia 2018 r. Spośród kandydatów zostanie wybranych 14 uczestników z najwyższą liczbą punków i pozytywną opinią wychowawcy.

ZAPRASZAMY – LIPSK CZEKA

Uwaga uczniowie klas III Ti, II Te i III Tl

Rozpoczynamy również proces rekrutacji dla kandydatów na uczestników Projektu pt. „Międzynarodowe praktyki zawodowe drogą do europejskiego rynku pracy” i wyjazd na staż zawodowy do Bolonii w terminie od 11.02.2019 r. do 08.03.2019 r. w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wypełnienie formularza aplikacyjnego i złożenie do wychowawcy klasy w terminie do 10 grudnia 2018 r. Spośród kandydatów zostanie wybranych 13 uczestników z najwyższą liczbą punków i pozytywną opinią wychowawcy.

ZAPRASZAMY – BOLONIA CZEKA

 

 

About Author

Leave Comment