________________________________________________________________________________________________________________

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie oferuje absolwentom

szkoły podstawowej następujące kierunki kształcenia w poszczególnych typach szkół:

.

Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie:

________________________________________________________________________________________________________________

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie:

.

cukiernik, elektryk, elektromechanik, fryzjer, kucharz, piekarz, sprzedawca, stolarz i inne.

________________________________________________________________________________________________________________

.