Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023:

Paulina Górniak – przewodnicząca

Hanna Czerwińska- zastępca przewodniczącej

Julia Gierczak – sekretarz

Miłosz Barcz- skarbnik

Bernard Paszkowski – członek

Jakub Tomera – członek

Weronika Buras – członek

Kamil Wiśniewski członek

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Agnieszka Mroczko