Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

Hanna Czerwińska – przewodnicząca

Miłosz Barcz- zastępca przewodniczącej

Julia Gierczak – sekretarz

Adam Koziuba- skarbnik

Jakub Piestrak – członek

Zuzanna Grzesik – członek

Michał Dąbrowa – członek

Agata Woźniak – członek

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Agnieszka Mroczko

________________________________________________________________________________________________________________