Kolejny rocznik pierwszoklasistów CKZiU w Strzelinie złożył ślubowanie na Sztandar Szkoły. Uroczystość odbyła się 7 listopada br. gościnnie w Strzelińskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicza w Strzelinie. W tym doniosłym wydarzeniu uczestniczyli, oprócz uczniów klas pierwszych i ich rodziców, również uczniowie starszych klas, nauczyciele, wychowawcy, a także Dyrekcja Szkoły oraz zaproszeni Goście – przedstawiciele władz na czele z Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin – Panią Dorotą Pawnuk oraz Wicestarostą Powiatu Strzelińskiego – Panem Aleksandrem Ziółkowskim.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to stała doroczna uroczystość w kalendarzu szkolnym, odbywająca się zgodnie z ceremoniałem szkoły. Za każdym razem stanowi niepowtarzalne przeżycie dla uczestniczących w niej osób, szczególnie dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w nowej szkole. W bieżącym roku – 2018 – o tej wyjątkowości zdecydowały również okoliczności setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obie uroczystości zbiegły się w czasie. Toteż ślubowaniu towarzyszyły patriotyczne akcenty.

Już na wstępie Pan Dyrektor Robert Kozuń w przemówieniu skierowanym do młodzieży zawarł krótki rys historyczny Polski. Podkreślił znaczenie wolności i drogę do niej, którą przemierzały pokolenia Polaków. Dyrektor mówił również o roli języka narodowego, stanowiącego, szczególnie w okresie zaborów, ostoję polskości. W podobnym tonie wypowiedzieli się Pani Burmistrz i Pan Wicestarosta – zaznaczyli, jak ważna i potrzebna jest znajomość historii własnego kraju.

W centralnym punkcie uroczystości Burmistrz, Wicestarosta oraz Dyrektor Szkoły wręczyli nagrody i dyplomy laureatom Konkursu Literacko – Historycznego „Niepodległa” i Przeglądu Plastycznego „Portrety – Znani Ludzie II RP”. Warto podkreślić, że czołowe miejsca na podium zajęli uczniowie klas pierwszych.

Kulminację stanowił program słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod czujnym okiem Pani Barbary Przyszlak. Uczniowie nasi po raz kolejny nie zawiedli, przygotowali się doskonale. Dzięki temu mogliśmy przypomnieć sobie ważne wydarzenia z historii Polski, a przy okazji odkryć i podziwiać talenty aktorskie i wokalne młodzieży. Miłym zwieńczeniem naszego świętowania był wspólny śpiew pieśni patriotycznych.

Beata Dąbrowska

About Author

Leave Comment