BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

Zawód: ŚLUSARZ

__________________________________________________________________________________

Cele kształcenia w zawodzie:

wykonywanie elementów maszyn i urządzeń, naprawianie elementów maszyn i urządzeń, wykonywanie połączeń, konserwowanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

__________________________________________________________________________________

 

Nauka tego zawodu opiera się na następującej kwalifikacji:

Þ     Kwalifikacja MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narządzi.

Po zakończeniu nauki z kwalifikacji i zdaniu pozytywnie egzaminu uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacyjne zawodowe. Świadectwo to jest pełnoprawnym państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Świadectwo potwierdzające kwalifikacyjnę zawodową

wydaje państwowa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.

_________________________________________________________________________________

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

         ®     Bezpieczeństwo i higiena pracy.

         ®     Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej.

         ®     Język obcy ukierunkowany zawodowo.

         ®     Kompetencje personalne i społeczne.

         ®     Organizacja pracy małych zespołów.

_________________________________________________________________________________

Kwalifikacja

Efekty kształcenia kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń

i narzędzi.

 

         ®     Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej.

         ®     Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej.

         ®     Wykonywanie połączeń materiałów.

         ®     Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

__________________________________________________________________________________

 

Nauka zawodu realizowana jest w szkolnych gabinetach przedmiotowych i specjalistycznych pracowniach zajęć praktycznych.

Zajęcia teoretyczne zawodowe i zajęcia praktyczne realizowane są w gabinetach i pracowniach:

®     gabinet podstaw konstrukcji maszyn,

®     gabinet rysunku technicznego,

®     gabinet technologii mechanicznej i materiałoznawstwa,

®     pracownia obróbki ręcznej i maszynowej,

®     pracownia pomiarów technicznych,

®     pracownia obróbki plastycznej i cieplej,

®     pracownia spawalnictwa,

®     pracownia obróbki skrawaniem,

®     pracownia automatyki,

®     pracownia programowania maszyn sterowanych numerycznie (CNC),

®     pracownia obróbki maszynami sterowanymi numerycznie (CNC).

Gabinety przedmiotowe i pracownie wyposażone są w nowoczesne urządzenia i przyrządy m.in. :

          ®     suwmiarki z odczytem elektronicznym,

          ®     głębokościomierze i wysokościomierze suwmiarkowe,

          ®     mikrometry z odczytem elektronicznym,

          ®     mikroskopy pomiarowe,

          ®     przyrządy do pomiaru chropowatości, twardościomierze, wzorce gwintów,

         ®     spawarki inwertorowe, półautomaty spawalnicze MIG/MAG oraz półautomaty spawalnicze MIG/MAG na technologii inwentorowej,

          ®     tokarki uniwersalne wyposażone w elektroniczne urządzenia pomiarowe,

          ®     frezarki uniwersalne wyposażone w elektroniczne urządzenia pomiarowe,

          ®     szlifierka do płaszczyzn,

          ®     stanowiska komputerowe do wykonywania rysunków w systemie CAD/CAM, solidEge

       ®     stanowiska komputerowe do nauki programowania programowania maszyn sterowanych numerycznie (CNC),

          ®     tokarkę sterowaną numerycznie (CNC),

          ®     frezarkę sterowaną numerycznie (CNC),

          ®     stanowiska automatyki – montażu i obsługi układów elektropneumatycznych,

          ®     stanowiska automatyki – montażu i obsługi układów elektrohydraulicznych.

__________________________________________________________________________________

Dodatkowe kształcenie w zawodzie obejmuje:

     ®     wycieczki zawodoznawcze do zakładów produkcyjnych firmy Toyota w Jelczu-Laskowicach i Wałbrzychu, Ronal w Jelczu-Laskowicach i Wałbrzychu, Xylem – Lowara Vogel Polska, Südzcuker Polska S.A. Zakład Produkcyjny „Cukrownia Strzelin”;

       ®     wykłady na uczelniach wyższych na Politechnice Wrocławskiej i Politechnice Opolskiej;

       ®     bezpłatne kursy nadające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia (uprawnienia spawacza, operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych, operatora koparko-ładowarki, obsługi programu AutoCad itp.);

        w/w formy zajęć realizowane są w okresie realizacji projektów z udziałem środków finansowych UE i Starostwa Powiatowego w Strzelinie;

___________________________________________________________________________________ 

About Author

Leave Comment