IMG 0230

W dniu 4 stycznia 2018 odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów oraz uczniami wyjeżdzającymi na praktyki zagraniczne w dniu 28 stycznia 2018r do Lipska (Niemcy) oraz w dniu 04 lutego 2018r do Bolonii (Włochy) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

IMG 0230

Pan dyrektor Robert Kozuń przedstawił warunki finansowania wyjazdu, obowiązki uczestników wyjazdu, względy bezpieczeństwa oraz przedstawił nauczycieli, którzy będą opiekować się uczniami w trakcie trwającego wyjazdu – do Lipska wyjedzie z grupą Pani Katarzyna Świerzewicz i Pani Henryka Bilska-Mroczka, a do Bolonii wyjedzie z grupą Pani Iwona Zarzyczańska i Pani Justyna Barzak.

IMG 0233

About Author

Leave Comment